Akuttbehandling

Det finnes mange skader og sykdommer som krever akuttbehandling. Ved Vestfold Dyrehospital har våre veterinærer og dyrepleiere lang og god erfaring med behandling av akutte og livstruende skader og sykdommer. Vi er godt utstyrt for å kunne diagnostisere det meste av problemer uten å måtte sende til eksterne laboratorium. Vi benytter blandt annet røntgenultralydblodanalyseblodkjemi og endoskopi i vår diagnostikk.Ved akutt sykdom og skader har ofte pasientene behov for overvåkning og stell av kvalifisert personale over en viss tid. Vi har mulighet til å huse mange pasienter og vi har døgnvakt slik at vi kan tilby døgnovervåkning ved behov.Vi etterstreber å gi pasientene våre den beste behandling og kundene god veiledning.

Eksempler på akutt sykdom som rutinemessig behandles på vår klinikk:

– Trafikkskader
– Bittskader
– Huggormsbitt
– Livmorinfeksjon/pyometra
– Hjertesvikt
– Forgiftninger
– Magedreining
– Fall i fra høyder
– Epilepsi
– med mer