Ambulanse

Vestfold Dyrehospital var de første veterinærklinikkene i Norge til å anskaffe dyreambulanse. I dag har vi to ambulanser, en i Tønsberg og en i Horten. Dyreambulansen benyttes til utrykning ved akutte tilfeller ute i felten. Vi kan også hente pasienter som skal inn til klinikken dersom eier ikke har mulighet til å bringe dyret inn selv.Dyreambulansen hjelper oss i å gi avansert og rask behandling og hjelp til pasienter. Dyrene får rask hjelp og medisiner hvilket kan være avgjørende for å redde liv.