Generelle medisinske tjenester

Når pasienten og dyreeier kommer inn på klinikken henvender de seg i resepsjonen. Våre blide dyrepleiere skriver inn en journal på pasienten og dyr og eier får vente på tur i venterommet. Straks et rom er ledig vil dyr og eier bli vist inn på et ledig undersøkelsesrom. Veterinæren vil ta en grundig anamnese (sykehistorie) og klinisk gjennomgang av pasienten/dyret. Deretter vil veterinæren informere dyreeier om hvilke videre prøver/behandling som må utføres for å stille en eksakt diagnose. Ved tilfeller der vi trenger mer tid/ stor pågang vil eier måtte levere inn dyret for videre utredning. Da vil pasienten få sitt eget bur med vann og teppe mens den venter på videre behandling. Enten avtaler vi et tidspunkt eier skal hente pasienten ellers vil vi ring eier når dyret er klar til å hentes.