ID-merking

Vestfold Dyrehospital tilbyr ID-merkning av alle dyr.

ID-merkningen utføres ved at veterinæren legger en microchip under huden på venstre side av halsen. Dette er nesten smertefritt for dyret. Dyret kjenner bare et sprøytestikk. Da er dyret ID-merket for resten av livet. Pasienten har da fått et ID-nummer som er eksklusivt for det individet. Det finnes ingen dyr i verden med det samme ID-nummeret. De 3 første numrene indikerer hvilket land dyret er ID-merket i. Norge har for eksempel 968. Dyret blir så registrert i Dyreidentitet via internett. Dyreidentitet er det norske registeret over alle ID-merkede dyr i Norge. Om dyret ditt skulle komme bort, og bli brakt inn til oss, vil vi kunne lese av ID-nummeret og finne deg som eier av dyret på Dyreidentitet.no. ID-merkning er en billig forsikring for dyret ditt. Vi anbefaler ID-merkning av alle hunder og katter. ID-merkning med microchip er obligatorisk ved konkurranser, utstillinger, utenlandsreise etc.