Indremedisinsk utredning

Mange sykdommer har diffuse symptomer. Dette gjelder spesielt indremedisinske problemer. Det kan bli behov for mange blodprøver, røntgen og for eksempel urinprøver for å komme fram til en eksakt diagnose. Vestfold Dyrehospital har ustyr til å kunne diagnostisere mange sykdommer og problemer på klinikken. Våre veterinærer har lang erfaring og en brennende interesse for indremedisinske problemer.

Eksempler på indremedisinske sykdommer:

– Diabetes
– Hypotyreose (lavt stoffskifte)
– Hypertyreose (høyt stoffskifte)
– Nyresvikt
– Leversvikt
– Hjertesvikt
– Mage/tarm problemer
– Diare
– Oppkast